תפריט נגישות

טוראי ראובן אלפרון ז"ל


לאות ולעדות כי
טוראי
ראובן
אלפרון
ז"ל
מ.א. 0492046
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור

תאור המעשה: בימים ה-3-5 בנובמבר 1969 עבדה יחידתו של טור' ראובן אלפרון ז"ל בהקמת ביצורים באיזור תעלת סואץ. העבודה נעשתה ע"י חיילי היחידה, בעיקר בשעות הלילה, בגלל אש נק"ל, שנורתה עליהם ללא הפסקה. בתהליך הבניה של הביצורים, היה הכרח שאחד החיילים יעבור לאורך הביצורים בצד הפונה אל האויב והגלוי לאש שלו. טור' ראובן אלפרון ז"ל התנדב לעשות עבודה זו. הוא התמיד בכך שלושה ימים, אע"פ שבהתאם לסידור העבודה, היה זכאי ליום מנוחה ביום השני של העבודה.במשך כל זמן העבודה היה הוא דוגמא ומופת לחיילי יחידתו. הוא עודד אותם להמשיך בעבודה והתעקש לעשות את העבודות הקשות ביותר.
ביום העבודה השלישי, כשדובר על הפסקת עבודה, מחמת התגברות אש האויב, התנדב טור' ראובן אלפרון ז"ל להמשיך ולסיים את העבודה למרות סכנת אש האויב. תוך כדי ביצוע עבודה זו נפגע ונהרג.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
3-5/11/1969
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה