תפריט נגישות

דבר ראש העיר

רון חולדאי, ראש העיר

תוכנית "מהנצחת לוחמים לערכי מורשת", שיזם מינהל קהילה, תרבות וספורט, נובעת מהאמונה שיש צורך לבסס בקרב תלמידינו יחס למורשת ומעורבות חברתית - אנושית, תוך יצירת קשר עם המשפחות השכולות. 

חקר המלחמות ולמידת מהלך הקרבות, בהם נפלו בוגרי בתי-הספר, והכרת סיפור חייהם יקרבו את תלמידינו ללוחמים, לדמותם ולערכי מנהיגות, אחריות, נתינה ואהבת הארץ.

אני תקווה, שתוכנית זו, היוצרת זיקה אישית בין תלמידינו לבוגרים שנפלו במערכות ישראל, תעמיק גם את הידע וההבנה בתולדות המאבק על קיום מדינת ישראל משנת תש"ח ואילך ותעודד פעילויות בבתי-הספר ומחוצה להם לזכר הנופלים. 

מי ייתן ותוכנית זו תוביל את תלמידינו לרצון לחקור, להבין ולזכור. 

ואתכן, המשפחות השכולות שאיבדתן את היקר מכל, אני מחבק בשם כל חברי בהנהלת העירייה, תושביה ובניה.  

"גם שכבר נחרתו במצבות. יהיו שמותיהם כפולים: שם וכאן".  (יהודה עמיחי)

רון חולדאי
ראש העירייה  
 בניית אתרים: לוגו חברת תבונה