תפריט נגישות

סרן יוסף דירהלי ז"ל


לאות ולעדות כי
סרן
יוסף
דירהלי
ז"ל
מ.א. 2046837
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
במלחמת ההתשה

תיאור העיטור

ביום ה-31 בינואר 1971, בפשיטה על מפקדת המחבלים בכפר אל-חיאם, השתתף סגן יוסף דירהלי ז"ל כמרנ"טאי. בתחילת הפעולה נפגע סג"מ דובי אדר בראשו ונפל פצוע קשה ליד מדרגות הבית, ששימש כיעד. סגן יוסף דירהלי ז"ל זינק מעמדתו, רץ אל הבית תחת אש אויב, שהומטרה משלושה כיוונים, חילץ את הפצוע והביאו אל נקודת איסוף נפגעים. ביום ה-27 ביולי 1971 נכנס רועה דרוזי לשדה מוקשים, עלה על מוקש נעל ונפצע כתוצאה מההתפוצצות. למקום הוזעקה חוליית חילוץ בפיקודו של סגן יוסף דירהלי ז"ל, שארגן מיד את פינוי הפצוע.
סגן יוסף דירהלי ז"ל ועמו עוד קצין, חובש וחבלן, פילסו נתיב בשדה המוקשים בעזרת סכיני פלסים. תוך כדי כך עלה גם החבלן על מוקש ונפצע. סגן יוסף דירהלי ז"ל פילס דרכו אל החבלן הפצוע, ובעזרתו של הקצין השני הוציאו משדה המוקשים על האלונקה. אחרי כן חזר עוד פעם למקום, וכדי לא לסכן את חיי הזולת, פילס דרכו לבדו אל הפצוע השני. בהתקרבו אל הפצוע, גילה עוד שלושה מוקשים וסימן אותם בכובעי פלדה. הוא הניח אלונקה בין המוקשים, העלה את הפצוע על האלונקה והוציאו משדה המוקשים. במעשה זה שעשה תוך סיכון עצמי, סייע להצלת חיי הפצועים.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
31/1/1971
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה