תפריט נגישות

סרן יוסף דירהלי ז"ל


לאות ולעדות כי
סרן
יוסף
דירהלי
ז"ל
מ.א. 2046837
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ההתשה

תיאור המעשה

ביום ה-27 ביולי 1971 נכנס רועה דרוזי לשדה מוקשים, עלה על מוקש נעל ונפצע כתוצאה מההתפוצצות. למקום הוזעקה חוליית חילוץ בפיקודו של סגן יוסף דירהלי ז"ל, שאירגן מיד את פינוי הפצוע. סגן יוסף דירהלי ז"ל ועימו עוד קצין, חובש וחבלן, פילסו נתיב בשדה המוקשים בעזרת סכיני פלסים. תוך כדי כך עלה גם החבלן על מוקש ונפצע. סגן יוסף דירהלי ז"ל פילס דרכו אל החבלן הפצוע ובעזרתו של הקצין השני הוציאו משדה מוקשים על האלונקה. אחר כן חזר עוד פעם למקום, וכדי שלא לסכן את חיי הזולת, פילס דרכו לבדו אל הפצוע השני. בהתקרבו אל הפצוע, גילה עוד שלושה מוקשים וסימן אותם בכובעי פלדה.
הוא הניח אלונקה בין המוקשים, העלה את הפצוע על האלונקה והוציאו משדה המוקשים. במעשה זה שעשה תוך סיכון עצמי, סייע להצלת חיי הפצועים.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
27/7/1971
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה