תפריט נגישות

סרן קלמן מגן ז"ל


לאות ולעדות כי
סרן
קלמן
מגן
ז"ל
מ.א. 88015
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
בפעילות מבצעית

תיאור המעשה

ביום ה-2 בנובמבר 1955, בקרב על מוצבי ה-צבחה שבאזור ניצנה הישראלי, שימש סרן קלמן מגן דוגמה לפקודיו וחבריו בגילוי מנהיגות ודבקות במשימה, בכך שהמשיך לפקד על יחידתו במשך 3 שעות לאחר שנפצע בירכו ופונה רק לאחר פינוי אחרון פקודיו.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
2/11/1955
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה