תפריט נגישות

סמל יקותיאל קותי נוביק ז"ל


לאות ולעדות כי
סמל
יקותיאל
קותי
נוביק
ז"ל
מ.א. 0417385
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור המעשה

סמל יקותיאל נוביק ז"ל פקד על חוליה טכנית. ביום ה-6 ביוני 1967, בקרבת צומת קבטיה בעמק דותן, הבחין סמל יקותיאל נוביק ז"ל בטנק, שנפגע ובער. מבלי לקבל פקודה, נע לעבר הטנק הבוער במגמה לבדוק אם יש נפגעים. תוך כדי פעולה זו נפגע הזחל"ם הטכני על ידי אש האויב והחל בוער. רוב חיילי החוליה הטכנית נפגעו, ובתוכם סמל יקותיאל נוביק ז"ל. למרות זאת הצליחו לחלץ את עצמם לשטח מת. סמל יקותיאל נוביק ז"ל שהיה הפצוע הקשה מביניהם, לא הסכים שיחלצוהו לפני חבריו, כשהוא אומר לחובשים: "טפלו בפצועים האחרים, לי אין סיכויים". כעבור דקות מספר מת מפצעיו.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
6/6/1967
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה