תפריט נגישות

סגן יחיעם עמי סורוקין ז"ל


לאות ולעדות כי
סגן
יחיעם
עמי
סורוקין
ז"ל
מ.א. 942832
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור המעשה

בליל ה-5 ביוני 1967, במתחם אום כתף, נע סגן יחיעם סורוקין ז"ל בתעלה העליונה אחרי מחלקת החוד של הפלוגה. מעמדת אויב (גורינוב) נפתחה אש לעבר מחלקת החוד ומנעה התקדמות הכוח. סגן יחיעם סורוקין ז"ל התנדב לחסל את העמדה. הוא נע בראש חוליה לעבר העמדה, הטיל שני רימונים לתוכה, אך האויב המשיך באש בלתי פוסקת לעבר הכוח. הוא עקף את העמדה ובא מולה, זרק רימון והחל לטהרה באש מתת מקלע עוזי. תוך כדי פעולתו נפגע ונהרג.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
5/6/1967
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה